Agora w środku Europy

Basil Kerski, redaktor naczelny DIALOGU.
Basil Kerski, redaktor naczelny

Magazyn Polsko-Niemiecki DIALOG to dwujęzyczny periodyk, który już od 25 lat zajmuje się tematyką stosunków pomiędzy Polską a Niemcami, definiując się jako „polsko-niemiecka agora w środku Europy”. Zagadnienia dwustronne ukazywane są w szerszym kontekście przemian politycznych i kulturowych w Europie, ponieważ artykuły zamieszczane w DIALOGU nie ograniczają się jedynie do polsko-niemieckiej perspektywy. W ostatnich latach magazyn skupiał się także na aspektach wschodniego sąsiedztwa UE, w szczególności na relacjach polsko-rosyjskich oraz polsko-ukraińskich. Siedziba redakcji znajduje się w Berlinie. Wydawcą DIALOGU jest Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich, zrzeszający ponad pięćdziesiąt Towarzystw Niemiecko-Polskich w Niemczech.

DIALOG został założony jako niemieckojęzyczny magazyn w 1987 roku w Hamburgu. Pierwszymi redaktorami naczelnymi byli Günter Filter i publicysta Adam Krzemiński. Od 1998roku redakcję pisma objął publicysta i politolog Basil Kerski.

W roku 1993 DIALOG został przekształcony w pismo dwujęzyczne. Redakcją partnerską po stronie polskiej jest od tamtego czasu gdański kwartalnik „Przegląd Polityczny”, założony w 1983 roku w antykomunistycznym podziemiu przez Donalda Tuska i Wojciecha Dudę.

Magazyn finansowany jest dzięki prenumeracie i sprzedaży bezpośredniej w Polsce i w Niemczech. Wsparcie finansowe DIALOG otrzymuje również od niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

W ramach pracy Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich redakcja organizuje również konferencje i dyskusje panelowe, jest także współwydawcą licznych książek, m.in. rocznika historii stosunków polsko-niemieckich „Inter Finitimos”.

Polsko-niemiecki magazyn DIALOG w ostatnich latach został laureatem następujących prestiżowych nagród:

  • Nagrody im. Georga Dehio Niemieckiego Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej (2007)
  • Nagrody Specjalnej polsko-kanadyjskiej Fundacji Władysława i Nelli Turzańskich (2007)
  • Nagrody Zjednoczenia 2009 Federalnej Centrali Kształcenia Politycznego (2009)

Od 2005 roku wspólnie z zarządem i kuratorium Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich redakcja czasopisma przyznaje Nagrodę DIALOGU za wybitne zaangażowanie na rzecz stosunków polsko-niemieckich. 

Redakcja

Wojciech Duda, Basil Kerski (Chefredakteur), Piotr Leszczyński, Piotr Mordel (Grafiker), Monika Satizabal Niemeyer, Christian Schröter, Arkadiusz Szczepański, Sabine Stekel, Krzysztof Zastawny.

DIALOG

Über Unterstützung freut sich das Team des Deutsch-Polnischen Magazins DIALOG Wsparcie

DIALOGU nowymi tematami, prenumeratą i darowizną