Agora w środku Europy

Basil Kerski, redaktor naczelny DIALOGU.
Basil Kerski, redaktor naczelny

Magazyn Polsko-Niemiecki DIALOG to dwujęzyczny periodyk, który już od 25 lat zajmuje się tematyką stosunków pomiędzy Polską a Niemcami, definiując się jako „polsko-niemiecka agora w środku Europy”. Zagadnienia dwustronne ukazywane są w szerszym kontekście przemian politycznych i kulturowych w Europie, ponieważ artykuły zamieszczane w DIALOGU nie ograniczają się jedynie do polsko-niemieckiej perspektywy. W ostatnich latach magazyn skupiał się także na aspektach wschodniego sąsiedztwa UE, w szczególności na relacjach polsko-rosyjskich oraz polsko-ukraińskich. Siedziba redakcji znajduje się w Berlinie. Wydawcą DIALOGU jest Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich, zrzeszający ponad pięćdziesiąt Towarzystw Niemiecko-Polskich w Niemczech.

DIALOG został założony jako niemieckojęzyczny magazyn w 1987 roku w Hamburgu. Pierwszymi redaktorami naczelnymi byli Günter Filter i publicysta Adam Krzemiński. Od 1998roku redakcję pisma objął publicysta i politolog Basil Kerski.

W roku 1993 DIALOG został przekształcony w pismo dwujęzyczne. Redakcją partnerską po stronie polskiej jest od tamtego czasu gdański kwartalnik „Przegląd Polityczny”, założony w 1983 roku w antykomunistycznym podziemiu przez Donalda Tuska i Wojciecha Dudę.

Magazyn finansowany jest dzięki prenumeracie i sprzedaży bezpośredniej w Polsce i w Niemczech. Wsparcie finansowe DIALOG otrzymuje również od niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

W ramach pracy Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich redakcja organizuje również konferencje i dyskusje panelowe, jest także współwydawcą licznych książek, m.in. rocznika historii stosunków polsko-niemieckich „Inter Finitimos”.

Polsko-niemiecki magazyn DIALOG w ostatnich latach został laureatem następujących prestiżowych nagród:

  • Nagrody im. Georga Dehio Niemieckiego Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej (2007)
  • Nagrody Specjalnej polsko-kanadyjskiej Fundacji Władysława i Nelli Turzańskich (2007)
  • Nagrody Zjednoczenia 2009 Federalnej Centrali Kształcenia Politycznego (2009)

Od 2005 roku wspólnie z zarządem i kuratorium Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich redakcja czasopisma przyznaje Nagrodę DIALOGU za wybitne zaangażowanie na rzecz stosunków polsko-niemieckich. 

Redakcja

Wojciech Duda, Basil Kerski (Chefredakteur), Piotr Leszczyński, Piotr Mordel (Grafiker), Monika Satizabal Niemeyer, Christian Schröter, Arkadiusz Szczepański, Sabine Stekel.

DIALOG

Über Unterstützung freut sich das Team des Deutsch-Polnischen Magazins DIALOG Wsparcie

DIALOGU nowymi tematami, prenumeratą i darowizną

Alle DIALOG-Ausgaben im ÜberblickNumery DIALOGU

Wszystkie numery magazynu