DIALOG-Magazin

Nr. 141 (2022)

141

PANORAMA

 

Panorama       4

 

KASCHUBEN • KASZUBI

 

Martyna Bunda

Essay: Kaschubisches Panorama             9

Esej: Kaszubska panorama          15

 

„Die kaschubische Identität ist ein Angebot, aus dem sich jeder

heraussuchen kann, was er zur Bildung seiner Identität als Kaschube,

Pole, Europäer benötigt.“

DIALOG-Gespräch mit Cezary Obracht-Prondzyński  18

 

„Tożsamość kaszubska jest ofertą, z której każdy może wybrać to,

czego potrzebuje do skonstruowania swojej tożsamości”.

Rozmowa DIALOGU z Cezarym Obracht-Prodzyńskim          22

 

Agata Olszewska

Kulturinstitutionen: Notizen aus der kaschubischen Provinz 26

Instytucje kultury: Notatki z kaszubskiej prowincji        30

 

Kaschubische Spuren in Danzig. DIALOG-Gespräch

mit Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk          34

 

Kaszubskie ślady w Gdańsku. Rozmowa DIALOGU

z Miłosławą Borzyszowską-Szewczyk     38

 

Krzysztof Ruchniewicz

Ungewöhnliches Kaleidoskop:

Wörterbuch der kaschubischen Symbole          40

Niezwykły kalejdoskop: Słownik kaszubskich symboli             42

 

Ewelina Stefańska / Paweł Wajlonis

Zeitgenössische Kaschubei:

Ethno-Tank und soziale Innovationen    44

Kaszuby współczesne:

Etno-tank i innowacje społeczne  46

 

KULTUR • KULTURA

 

Michał Rusinek

Gastfreundschaft: Von der Zukunft der Sprache          48

Gościnność: O przyszłości języka  51

 

Dominika Kozłowska

Politische Kultur: Mein (un)solidarisches Polen 54

Kultura polityczna: Moja (nie)solidarna Polska 61

 

Ricarda Fait

Europas Sensibilitäten: Der Dichter Tomasz Różycki  66

Wrażliwości Europy: Poeta Tomasz Różycki     70

 

 

EUROPA • EUROPA

 

Zweiundzwanzig Ukrainen.

DIALOG-Gespräch

mit dem ukrainischen Historiker Jaroslaw Hrytsak       75

 

Dwadzieścia dwie Ukrainy.

Rozmowa DIALOGU

z ukraińskim historykiem Jarosławem Hrycakiem        80

 

Robin Barnett

Entwicklung der Demokratie: Hat Politik Zukunft?       86

Rozwój demokracji: Czy polityka ma przyszłość?         88

 

„Russland muss verlieren.“

DIALOG-Gespräch mit dem irischen Historiker

Brendan Simms über den Krieg in der Ukraine 90

 

„Rosja musi przegrać”.

Rozmowa DIALOGU z irlandzkim historykiem

Brendanem Simmsem o wojnie w Ukrainie       94

7,10 EUR

Zurück

DIALOG

Über Unterstützung freut sich das Team des Deutsch-Polnischen Magazins DIALOG

Unterstützung

des DIALOG durch Themen, Abonnements und Spenden.

Alle DIALOG-Ausgaben im ÜberblickAlle Ausgaben

Alle DIALOG-Ausgaben